De är med hela vägen
Ekblad Arkitekter AB förverkligar kundernas drömmar, löser problem samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar under hela byggprocessen, från skiss till färdigt bygge. Företaget hjälper bland annat bostadsrättsföreningar, små och medelstora företag samt privatpersoner med allt från bygglov och bygghandling till kontrollansvar vid byggnadens uppförande.
Ekblad Arkitekter AB är förutom arkitekter även certifierade kontrollansvariga och hjälper personer och företag att hitta lösningar under hela processen, inte bara med framtagandet av ritningar. Kontrollansvar enligt PBL är begränsat till att säkerställa att byggherren uppfyller samhällets krav på den som bygger. Som arkitekter ser de till att estetiska, funktionella och konstruktiva kvaliteter byggs in och gör snabba skisser i 3d vilket ger ett bra underlag för kunden att ta beslut på.

Ekblad Arkitekter AB är väldigt lyhörda och bra på att förstå problematiken som kunderna har. Det finns även lagar och regler att förhålla sig till och det kan skapa problem för kunden. Ekblad Arkitekter AB hjälper till med att ge relevanta motargument och att hjälpa kunden att få en bra kontakt med kommunen.
– Kommunen ställer mycket krav och som beställare kan det kännas konstigt, men det hjälper vi till med och löser. Jag begär in relevanta uppgifter åt kunderna, säger Johanna Ekblad som driver företaget med sin man, Jonas.

Ekblad Arkitekter AB startade som handelsbolag 2005 och som aktiebolag 2007. Kunderna är många privatpersoner, men också små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar samt byggföretag då de arbetar med lagerhallar och industribyggnader. Ekblad Arkitekter AB har också projekterat reningsanläggningar. Företaget gör även inredningslösningar till kontor där de köper in all inredning, både fast och lös, och färdigställer kontoret åt beställaren. Det är ett roligt arbete att ta fram en kreativ arbetsmiljö och förstärka företagets identitet!

Som kontrollansvarig för företag och privatpersoner ser Ekblad Arkitekter AB till att hela byggprocessen blir uppföljd och att byggherren följer bygglovet och dess ambitioner. De ger råd till kunderna hur de ska förhålla sig i olika frågor. Ekblad Arkitekter AB arbetar mycket med villor i små och mindre projekt i Stockholmsområdet. Uppdragen är oftast i Djursholm, Stocksund och på Lidingö, men de kan ta uppdrag i hela Stockholms län. När det gäller privata beställare, tycker Johanna att det är synd att de förlorar kontakten med beställaren när de fått förslag som de är nöjda med.

Genom att lägga förhållandevis lite resurser på framtagandet av ritningar och utreda ordentligt blir hela processen tryggare och mer proaktiv med färre överraskningar, säkrare kalkyler i upphandlingen och bättre möjlighet till kontroll av det byggda resultatet.
– Det finns ett stort behov av att följa med hela vägen i en byggprocess för att komma med alternativa lösningar. Det är många beslut under byggets gång och många byggare väljer den enklaste vägen, vilket inte alltid ligger i beställarens intresse. Får vi upprätta bygghandlingar kan hela processen förenklas både för beställare och för byggare. De flesta problem kommer upp direkt och kan lösas på pappret istället för på bygget. De flesta val har också gjorts i bygghandlingarna så det blir mindre stress i byggskedet. Det är definitivt det billigaste sättet att bygga även om kostnaderna känns lite onödiga för den oerfarna beställaren. Kontrollansvarsuppdraget är idealiskt på så sätt och vi kan styra upp saker och ting och ge råd. Vi har inblick i projektet och det blir effektivt för kunden att anlita oss, säger Johanna.

Ekblad Arkitekter AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0735932853


Email:
johanna@ekbladarkitekter.se

Hemsida:
www.ekbladarkitekter.se

Adress:
Ekblad Arkitekter AB
Bruksvägen 73
16565 Hässelby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN